RESERVERINGSVOORWAARDEN

Bij reservatie dient er een voorschot van 50% voldaan te worden, deze dient binnen de 10 dagen na reservatie ontvangen te zijn.

Indien de betaling van het voorschot niet binnen de gestelde termijn is voldaan, houden wij ons het recht om de reservering te annuleren.

Wij behouden ons het recht om eventuele wijzigingen van de kamers door te voeren.

 

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

-          Meer dan 10 dagen: betaal je 50% van het verschuldigde bedrag als annuleringskost;

-          Minder dan 10 dagen; betaal je 100% van het verschuldigde bedrag als annuleringskost;

-          Bij no show zal het gehele bedrag als annuleringskost worden aangerekend.


Ieder geschil aangaande haar geldigheid, interpretatie, uitvoering van de overeenkomst, of facturatie in uitvoering hiervan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Dendermonde.

 

COVID-19 of soortgelijke pandemieën

Bovenstaande annulatie voorwaarden blijven steeds van toepassing. Als de Belgische overheid een binnenlands reisverbod inzake Covid-19 oplegt voor de provincie zal er tijdens de duur van de maatregel de boeking kunnen verplaatsen naar een nieuwe data. Indien de landsgrenzen gesloten zouden worden, zullen alle internationale reizen ook zonder probleem kunnen verplaatst worden.